Privatsjukhus - En hel del info om Privatsjukhus


Privatsjukhus - Akademiska sjukhuset

Privatsjukhus eller Akademiska sjukhuset i Uppsala

I Uppsala finns det minst 7 vårdgivare eller sjukhus som alternativ till privatsjukhus som erbjuder bra sjukvård varav Akademiska sjukhuset är en av dem. Både kompetens, tillgänghet och vårdinriktning skiljer mellan olika vårdinrättningar men ett privatsjukhus är alltid mycket dyrare än att använda sig av en offentligt sjukhus i Uppland eller i Uppsala.

Den största fördelen med ett privatsjukhus eller en privatläkare är att det oftast går att uppsöka dem nästan omgående för att för den vård som man har behov av. Innan du söker vård på ett privat sjukhus bör du dock vara lite påläst om sjukdomen eller åkomman du tror att du lider och först söka dig till den allmänna sjukvården så att du kan se vilken väntetid det är och vilka vårdalternativ som ges. En hel del nyttig fakta om privat sjukvård och privatsjukhus kan du alltid hitta hos de privata vårdgivarna. Eftersom det finns fler privatsjukhus i Uppsala eller i det definitivt värt att höra sig för gällande kostnader och kötider men börja med att kontakta Akademiska sjukhuset först.
Enklast kan du komma i kontakt med Akademiska sjukhuset för att se om du har behov av en privatläkare, specialistläkare eller om måste besöka ett privatsjukhus enligt nedan:


Akademiska sjukhuset

Akademiska Sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00