Privatsjukhus - En hel del info om Privatsjukhus
Privatsjukhus

Privatsjukhus

Privatsjukhus är ett sjukhus eller lasarett inte drivs av det offentliga. Ett privatsjukhus drivs oftast i vinstsyfte vilket kan åstadkommas genom att vara effektivare än andra sjukhus eller anlita de mest eftertraktade och bästa läkarna.

De privata sjukhus som finns i Sverige finansieras antingen genom att den som söker sjukvård på sjukhuset betalar för vården, landstingen bekostar vården på sjukhuset inom vårdgarantin eller så kan en privat sjukvårdsförsäkring stå för kostnaden att vårdas på privatsjukhuset.

Vårdgaranti

Vårdgarantin garanterar att du har rätt till vård inom en viss tid och styrs av HoS, Hälso- & Sjukvårdslagen. Inom vilken tid som vård ska ges beror på vilken sjukdom eller åkomma som man är drabbad av men vårdgarantin styr inte vilken typ av vård som skall erhållas.

Om inte landstinget kan erbjuda adekvat vård inom vårdgarantins utlovade tid har du möjlighet att få vård på en annan vårdenhet inom landstinget, på privatsjukhus eller hos ett annat landsting. Grundregeln är att du ska få träffa en läkare på en vårdcentral inom 7 dagar och en behandling hos en specialist inom 90 dagar. För vårdgarantin gäller:

  • Kontakt med läkare samma dag.
  • Besöka hos läkare på primärvården inom +7 dagar.
  • Besök hos specialist på sekundärvården inom +90 dagar.
  • Påbörja behandling eller operation inom landstingsvården eller på privatsjukhus inom +90 dagar.

Normalt sätt erbjuds behandling inom det egna landstinget och därefter i något annat landsting. Om inget landsting har möjlighet att erbjuda lämplig vård inom utsatt tid finns det möjligheter att landstinget betalar på vård på privatsjukhus, på privatklinik eller hos en privatpraktiserad läkare.Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen fungerar inte på samma sätt som tandvårdsförsäkringen. En sjukvårdsförsäkring är en frivillig försäkring som alla friska personer kan teckna. Många privata försäkringsbolag erbjuder sjukvårdsförsäkringar som ger dig som försäkringstagare förtur i sjukvårdsköerna genom att sjukvårdsförsäkringen bekostar sjukvård hos privatkliniker eller privatsjukhus.

Vad sjukvårdsförsäkringarna innefattar och vilken tid som garanteras för vård varierar mellan försäkringsbolagen och beror också på försäkringspremiens storlek. Det som en sjukförsäkring kan berättiga till är:

Privata sjukhus