Privatsjukhus - En hel del info om Privatsjukhus


Privatsjukhus - Arbetes- och miljömedicinska kliniken

Privatsjukhus eller Arbetes- och miljömedicinska kliniken i Örebro

I Örebro finns det minst 5 vårdgivare eller sjukhus som alternativ till privatsjukhus som erbjuder bra sjukvård varav Arbetes- och miljömedicinska kliniken är en av dem. Både kompetens, tillgänghet och vårdinriktning skiljer mellan olika vårdinrättningar men ett privatsjukhus är alltid mycket dyrare än att använda sig av en offentligt sjukhus i Närke eller i Örebro.

Den största fördelen med ett privatsjukhus eller en privatläkare är att det oftast går att uppsöka dem nästan omgående för att för den vård som man har behov av. Innan du söker vård på ett privat sjukhus bör du dock vara lite påläst om sjukdomen eller åkomman du tror att du lider och först söka dig till den allmänna sjukvården så att du kan se vilken väntetid det är och vilka vårdalternativ som ges. En hel del nyttig fakta om privat sjukvård och privatsjukhus kan du alltid hitta hos de privata vårdgivarna. Eftersom det finns fler privatsjukhus i Örebro eller i det definitivt värt att höra sig för gällande kostnader och kötider men börja med att kontakta Arbetes- och miljömedicinska kliniken först.
Enklast kan du komma i kontakt med Arbetes- och miljömedicinska kliniken för att se om du har behov av en privatläkare, specialistläkare eller om måste besöka ett privatsjukhus enligt nedan:


Arbetes- och miljömedicinska kliniken

Universitetssjukhuset Örebro

701 85 Örebro

019-602 24 69